EA系列防结垢分集水器

手动流量调节阀&防结垢&高密度锻造 管接头、末端需另配
规格:
 • EA1.2 2路防结垢分集水器
 • EA1.3 3路防结垢分集水器
 • EA1.4 4路防结垢分集水器
 • EA1.5 5路防结垢分集水器
 • EA1.6 6路防结垢分集水器
 • EA1.7 7路防结垢分集水器
 • EA1.8 8路防结垢分集水器
 • EA1.2+Yi-S 2路防结垢分集水器+末端
 • EA1.3+Yi-S 3路防结垢分集水器+末端
 • EA1.4+Yi-S 4路防结垢分集水器+末端
 • EA1.5+Yi-S 5路防结垢分集水器+末端
 • EA1.6+Yi-S 6路防结垢分集水器+末端
 • EA1.7+Yi-S 7路防结垢分集水器+末端
 • EA1.8+Yi-S 8路防结垢分集水器+末端
服务热线
400 -115 - 1155
马上咨询
 • 名称 *
 • 邮箱 *
 • 手机号码
 • 公司名称
 • 信息